Váhy, váha, vážky, vážka sú prístroje na určovanie hmotnosti telies na základe porovnávania ich tiaže prejavujúcej sa tlakom na podložku (pákové váhy) s tiažou závažia, prípadne dĺžkou ramena váh alebo so zmenou rôznych fyzikálnych veličín (napr. pružinové váhy, sklonné váhy). Názov váhy sa používa aj na označenie prístrojov na určovanie napríklad elektrických alebo iných síl. Váženie je jedným z najstarších a najrozšírenejších postupov merania. V ponuke máme: Podlahové váhy, Poštové váhy, Žeriavové váhy, Balíkové váhy, Plošinové váhy, Presné váhy, Obchodné váhy, Vreckové váhy, Stolné váhy, Počítacie váhy.

Zobrazuje sa všetkych 16 výsledkov