Spoločnosť Cellfast bola založená v roku 1990 v Krosne. Na začiatku to bol malý závod na výrobu záhradných hadíc. Zásluhou nasadenia, vytrvalosti a dôslednosti v konaní sa firma v priebehu niekoľkých rokov stala dôležitým výrobcom v našej časti Európy.

V roku 2003 sa spustilo nové odvetvie činnosti, ktorým bola výroba odkvapových systémov BRYZA a následne PVC podhľadov. To umožnilo výrazne rozšíriť pôsobnosť spoločnosti na stavebný trh. V priebehu rokov posilnila jej domáca a zahraničná pozícia na trhu.

Dnes je spoločnosť Cellfast jedným z významných poľských spracovateľov plastov a popredným výrobcov hadíc, záhradných doplnkov, odkvapových systémov v strednej Európe. Je jasným lídrom na domácom trhu a zároveň významným exportérom do mnohých krajín v Európe a vo svete.

V ponuke Cellfast nájdete záhradné hadice, brúsky na nože, hrable, drobné ručné náčinie, lopaty, motyky, okopávačky, rýle, sekery, vidly.