Elektródové zváranie – MMA (Manual Metal Arc)
zváracia metóda založená na ručnom zváraní elektrickým oblúkom, ktorý je tvorený za procesu zvárania medzi obaľovacími zváracími  elektródami a zváracím materiálom.  Obalená elektróda, tvorí prídavný materiál, ktorý sa postupne odtavuje  v kvapalnej forme  a privádza sa do zvarovaného kúpeľa. Zdrojom pre zváranie môže byť napätie AC – striedavé tzv. trafozváračky alebo DC – jednosmerné tzv. invertory. Takmer všetky obaľované elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu + zdroje . Zemniaca svorka sa pripojí k zápornému pólu zdroja. Iba vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród sa urobí prepólovanie.

Invertorová zváračka

Invertor čiže menič (inverter) je zdroj jednosmerného zváracie prúdu, pracujúci na báze zdroja-meniča, ktorý usmerní priamo bežné sieťové napätie. V sieti je 50 Hz, preto je potrebné použiť spínané zdroje (invertory, meniče), ktoré zvýšia frekvenciu vstupného napätia z 50 Hz na potrebných 60 – 100 kHz. To následne premení elektrický obvod na striedavé napätie vysokej frekvencie. Vysokofrekvenčné napätie sa usmerní na jednosmerné napätie, ktoré je využiteľné pre zváranie tzv. DC napätie. V niektorých prípadoch sa ponechá výstup striedavý AC, ale moderné invettory elektronicky prepnú polaritu.  Výhoda je kompaktnosť zváračky, a možnosť elektronicky upravovať priebeh výstupného napätia a tým si to prispôsobiť pre jednotlivé zváracie metódy. Invertory sú citlivé na prašnosť, preto je potrebné ich adekvátne udržiavať v čistote a v prípade potreby stlačeným vzduchom vyčistiť otvory chladiaceho zariadenia.

Zobrazuje sa všetkych 22 výsledkov

KOŠÍK

close